Nourish the Children

Nourish the Children® – výjimečný koncept

Nourish the Children (NTC) je iniciativa, která používá podnikatelské zásady k řešení dětského hladu dlouhodobě udržitelným způsobem. Tato iniciativa je především o vysoce výživném jídle, které bylo vyvinuto výživovými vědci společnosti Nu Skin, a které je známé jako VitaMeal. Lídři prodeje, zákazníci a zaměstnanci společnosti si mohou VitaMeal koupit a rozhodnout se darovat ho nezávislé neziskové organizaci, která se specializuje na poskytování pomoci těm, kdo trpí podvýživou a hladem. Od roku 2002 darovali lídři prodeje, zákazníci a zaměstnanci společnosti Nu Skin asi 650 milionů porcí jídla podvyživeným dětem po celém světě. Stejně jako je tomu u jiných produktů Nu Skin, jsou distributorům vypláceny provize a společnost Nu Skin získává z každého prodeje VitaMeal marže, které jsou nižší, než marže prakticky všech ostatních produktů Nu Skin.

 

Proč Nourish the Children?

 

S iniciativou Nourish the Children víte, co za vaše peníze pořídíte - výživné jídlo VitaMeal. Víte, jak bude vaše VitaMeal použito - k výživě potřebného dítěte. Víte, že k vašim darům budou přidány další odpovídající dary, programy vzdělávání a prevence onemocnění. A víte, že tvoříte rozdíl tím, že každý den dostane výživné jídlo víc než 120 000 dětí v zemích po celém světě.

 

Kupte a darujte jedno balení VitaMeal každý měsíc a povzbuďte k tomu i své přátele.

 

 

nourish the children

Společnost Nu Skin slaví 650 milionů darovaných porcí jídla podvyživeným dětem prostřednictvím své iniciativy Nourish the Children

 

V říjnu 2019 slaví společnost Nu Skin Enterprises, Inc. milník v podobě 650 milionů porcí jídel zakoupených a darovaných prostřednictvím své iniciativy Nourish the Children (NTC), a to od jejího založení v roce 2002. Podvyživené děti dostávají VitaMeal®, jídlo plné živin, od jednoho z nezávislých charitativních partnerů iniciativy NTC poté co jej lídři prodeje společnosti Nu Skin, zákazníci a zaměstnanci zakoupí a darují.

 

„Víc než 130 000 podvyživených dětí po celém světě dostává každý den najíst díky štědrým dárcům rodiny Nu Skin,“ říká Steven J. Lund, výkonný předseda představenstva a výkonný ředitel iniciativy Nourish the Children. „Jsme vděční všem, kdo iniciativu Nourish the Children podporují a uvědomujeme si, že je třeba udělat ještě mnohem víc. Doufám, že společně budeme moci i nadále dělat rozdíl v životě dětí a poskytovat jim naději na lepší budoucnost.“

 

Charitativní partneři uvedli, že během trvání iniciativy pomohl nákup a darování VitaMeal dětem ve více než 50 zemích.