Nourish the Children

Nourish the Children® – výjimečný koncept

Naše unikátní řešení


Nourish the Children (NTC) je iniciativa, která používá podnikatelské zásady k řešení dětského hladu dlouhodobě udržitelným způsobem. Tato iniciativa je především o vysoce výživném jídle, které bylo vyvinuto výživovými vědci společnosti Nu Skin, a které je známé jako VitaMeal. Lídři prodeje, zákazníci a zaměstnanci společnosti si mohou VitaMeal koupit a rozhodnout se darovat ho nezávislé neziskové organizaci, která se specializuje na poskytování pomoci těm, kdo trpí podvýživou a hladem. Od roku 2002 darovali lídři prodeje, zákazníci a zaměstnanci společnosti Nu Skin asi 650 milionů porcí jídla podvyživeným dětem po celém světě. Stejně jako je tomu u jiných produktů Nu Skin, jsou distributorům vypláceny provize a společnost Nu Skin získává z každého prodeje VitaMeal marže, které jsou nižší, než marže prakticky všech ostatních produktů Nu Skin.

 

Proč Nourish the Children?

 

S iniciativou Nourish the Children víte, co za vaše peníze pořídíte - výživné jídlo VitaMeal. Víte, jak bude vaše VitaMeal použito - k výživě potřebného dítěte. Víte, že k vašim darům budou přidány další odpovídající dary, programy vzdělávání a prevence onemocnění. A víte, že tvoříte rozdíl tím, že každý den dostane výživné jídlo víc než 120 000 dětí v zemích po celém světě.

 

Kupte a darujte jedno balení VitaMeal každý měsíc a povzbuďte k tomu i své přátele.

 

 

nourish the children

Hranice 650 milionů

 

V říjnu 2019 společnost Nu Skin dosáhla hranice 650 milionů porcí jídla zakoupených a darovaných prostřednictvím Nourish the Children od roku 2002, kdy tato iniciativa vznikla. Prestižní partneři Nu Skin dodávají produkty VitaMeal do více než 50 zemí, díky čemuž každý den dostane jídlo na 120 000 dětí.

 

„Cílem Nourish the Children je šíření naděje a světlé budoucnosti pro podvyživené děti. Mám naprostou důvěru v tento program, který změní jejich životy! To, co pro tento program děláme, může představovat 5 procent našeho života, 95 procent však tvoří to, co jsme. Jménem Nu Skin a dětí bych rád vyjádřil svoji vděčnost veškeré vaší lásce a dárcovským příspěvkům!" Blake Roney, zakladatel Nu Skin