Jste tam ještě?

POKRAČOVAT

Semínka naděje

Semínka naděje

Kdo již slyšel o produktu Epoch® Baobab Body Butter, pravděpodobně slyšel i o projektu Semínka naděje v Malawi. Z každého prodeje přípravku Epoch® Baobab Body Butter daruje společnost Nu Skin Enterprises 0,25 USD nadaci Nu Skin Force for Good Foundation® na projekt Semínka naděje v Malawi. Těchto 0,25 USD bude použito k zakoupení a zasazení různých stromů, důležitých a užitečných pro obyvatele státu Malawi, včetně baobabů a ovocných stromů. Malawi má nejvyšší skóre v odlesňování na světě a proto je naléhavě důležité, aby se tento cenný přírodní zdroj obnovil a ochraňoval.

Společnost Nu Skin Enterprises v květnu 2015 oznámila, že bylo vesnicím v Malawi darováno již přes 550 000 stromů, a to díky distributorům a zákazníkům společnosti ', kteří si zakoupili produkt Epoch® Baobab Body Butter.


Vysazení stromů jako obnovitelného zdroje bude přínosem obyvatelstvu Malawi v mnoha směrech. V krátkodobém horizontu poskytnou stromy potravu a suroviny. V dlouhodobém horizontu umožní lesy skladování, stín a obohacení půd. Například listy baobabu se jedí jako zelenina a lze je sbírat již první rok po vysazení sazenice. Po pěti letech strom rodí plody, které lze jíst či prodávat. Kůru stromu lze sbírat a využít jako silné, trvanlivé vlákno k výrobě motouzů, lan nebo jiného stavebního materiálu. Kůra znovu naroste a lze ji sbírat vždy po dvou až pěti letech.

V subtropickém podnebí Malawi je kyslík a vodní páry, které stromy uvolňují do atmosféry, nezbytnou podmínkou pro déšť, který chrání obyvatele i zemi před suchem a hladomorem. Kromě toho kořenové systémy' stromu pomáhají zabránit půdním sesuvům a erozím a stromy samotné poskytují stín a ochranu lidem i zvířatům.

Projekt Semínka naděje, doplňující nadaci Nu Skin Force for Good Foundation®, již dal lidem v Malawi schopnost založit udržitelnou výrobu potravin a zabránit ničivému hladovění. Díky tomuto projektu zalesňování můžeme pomoci obnovit cenné zdroje a také chránit a zlepšit životní prostředí.