Privacy

Nový zákazník? Zaregistrujte se ještě dnes!

Oznámení o ochraně osobních údajů

 

Tento překlad byl vytvořen pro vaše pohodlí. Upozorňujeme, že pokud se vyskytne rozdíl mezi tímto oznámením a anglickou verzí, anglická verze bude mít přednost. Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás na adrese privacy@nuskin.com.

 

 

Zásady ochrany osobních údajů společnosti NU SKIN

 

 

A. Přehled

 

Společnost Nu Skin je mezinárodní skupinou společností nabízejících k prodeji kosmetické produkty, potravinové doplňky, zařízení a další služby prostřednictvím internetové stránky www.nuskin.com („Webová stránka”) a prostřednictvím sítě nezávislých distributorů. V závislosti na tom, jakou pozici zastáváte, jsou vaše osobní údaje zpracovávány různými subjekty Nu Skin a pro různé účely.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány, používány a sdíleny v souladu s vašimi právy na ochranu osobních údajů ("Zásady ochrany osobních údajů").

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů jsou použity následující definice:

(1) „Nu Skin International” představuje Nu Skin International Inc., se sídlem registrovaným na 75 West Center Street Provo, UT 84601, United States of America;

(2) „Skupina Nu Skin“ nebo obecně „Nu Skin“ představuje níže uvedené subjekty, pobočky a dceřiné společnosti Nu Skin International v celosvětovém měřítku;

(3) „NSEPE“ znamená NSE Products Europe BVBA, se sídlem registrovaným na adrese 9 Da Vincilaan, The Corporate Village, Building Elsinore, 1930 Zaventem, Belgium;

(4) „Nu Skin Local“ znamená místní subjekt skupiny Nu Skin, jak je uvedeno v Příloze, která je zařazena na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů; a

(5) „Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace týkající se identifikovatelného jedince, jako jsou: jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, informace o kreditní kartě, preference, atd. 

 

B. Zpracování osobních údajů a účely

 

Webová stránka může používat cookies, které o vás shromažďují osobní údaje. Více informací naleznete v dokumentu Zásady používání cookies.

Očekáváme, že nám sdělíte pouze své osobní údaje. Pokud s námi budete sdílet osobní údaje jiných lidí, musíte se ujistit, že k tomu máte příslušná oprávnění. Očekáváme také, že osobní údaje, které nám sdělíte, jsou správné a že pokud se konkrétní údaje změní, budete nás neprodleně informovat.

Používání webové stránky a sdílení svých osobních údajů vám doporučujeme pouze poté, co jste si přečetli a porozuměli jste našim Zásadám ochrany osobních údajů. V závislosti na tom, jakou pozici zastáváte, jsou vaše osobní údaje zpracovány následovně:

 

1. Návštěvník

Pokud jste návštěvníkem webových stránek, společnost Nu Skin International zpracovává vaše osobní údaje jako správce údajů pro účely (i) správy návštěvnosti (včetně zasílání informací na vyžádání), (ii) analýzy trhu, (iii) správy nezákonných aktivit, (iv) výzkumu a vývoje a (v) globálního managementu.

Dozvědět se víc

 

2. Zákazník

Pokud na webové stránce vytvoříte zákaznický účet nebo pokud na webu zakoupíte produkty nebo služby společnosti Nu Skin, pak společnost Nu Skin International a NSEPE zpracovávají vaše osobní údaje jako společní správci údajů pro účely (i) správy zákazníků (včetně zpracování nákupu), ii) správy nezákonných aktivit (včetně rozpoznání a kontroly takových aktivit), iii) výzkumu a vývoje a iv) globálního managementu.

Dozvědět se víc

 

3. Distributor

Pokud jste distributorem, pak společnost Nu Skin International a NSEPE zpracovávají vaše osobní údaje jako společní správci údajů pro účely (i) správy zákazníků, (ii) správy distributorů (včetně správy vašeho distributorství a organizace horní/dolní linie), iii) správu nezákonných aktivit, iv) výzkumu a vývoje a v) globálního managementu.

Dozvědět se víc

 

4. Potencionální a stávající zaměstnanci

Pokud žádáte o zaměstnání u subjektu se sídlem v Evropském hospodářském prostoru v rámci skupiny Nu Skin, pak místní subjekt společnosti Nu Skin, v rámci kterého se o zaměstnání ucházíte, a společnost Nu Skin International, zpracovávají vaše osobní údaje jako společní správci údajů pro účely (i) správy uchazečů a zaměstnanců (zejména při náboru a pro usnadnění pracovního vztahu s vámi) a (ii) globálního managementu.

Dozvědět se víc

Název zpracování

Popis účelů

Důvody pro zpracování osobních údajů

Správa návštěvníků

·   Odpovídat a spravovat požadavky návštěvníků: např. poskytnutí přístupu k webové stránce, zasílání informací a marketingu na základě žádosti, registrace k událostem.

·   Oprávněné zájmy správců: marketing týkající se podobných produktů a služeb společnosti Nu Skin přispívá k ochraně a propagaci ekonomických, obchodních, sociálních a finančních zájmů společnosti Nu Skin a umožňuje nám poskytnout vám informace o produktech a službách, které vás mohou zajímat. Proti tomuto zpracování můžete podat námitku v souladu s podmínkami stanovenými v příslušných právních předpisech.

·   Plnění smluv (např. plnění povinností souvisejících s propagačními aktivitami, atd.) Bez vašich osobních údajů nemůžeme příslušné smlouvy plnit.

Správa zákazníků

·   Uzavření smlouvy se zákazníkem: např. správa nákupů, správa osobního účtu na webové stránce.

·   Marketing: např. zasílání informací zákazníkovi o podobných produktech a službách společnosti Nu Skin.

·   Plnění smluv (např. Všeobecné smluvní podmínky prodeje, Smlouva o koupi produktu, Smlouva upřednostněného zákazníka). Bez vašich osobních údajů nemůžeme příslušné smlouvy plnit.

·   Oprávněné zájmy správců: marketing týkající se podobných produktů a služeb společnosti Nu Skin přispívá k ochraně a propagaci ekonomických, obchodních, sociálních a finančních zájmů společnosti Nu Skin a umožňuje nám poskytnout vám informace o produktech a službách, které vás mohou zajímat. Proti tomuto zpracování můžete podat námitku v souladu s podmínkami stanovenými v příslušných právních předpisech.

·   Souhlas: v případě, že zpracování údajů zahrnuje zvláštní kategorie údajů, které by mohly odhalit rasový nebo etnický původ nebo zdravotní stav (např. v souvislosti se skenerem, ageLOC Me nebo nežádoucími účinky), požádá společnost Nu Skin o výslovný souhlas zákazníka.

Správa distributorů

·   Správa a administrativa distributorství a horní/dolní linie organizace distributora.

·   Plnění smluv s distributory (např. Distributorské smlouvy, Smlouvy o pronájmu skeneru). Bez vašich osobních údajů nemůžeme příslušné smlouvy plnit.

·   Souhlas: v případě, že zpracování údajů zahrnuje zvláštní kategorie údajů, které by mohly odhalit rasový nebo etnický původ nebo zdravotní stav (např. v souvislosti se skenerem, ageLOC Me nebo nežádoucími účinky), požádá společnost Nu Skin o výslovný souhlas distributora.

Správa uchazečů a zaměstnanců

 

·   Nábor: např. vedení databáze uchazečů.

 

·   Předsmluvní opatření nezbytná k uzavření pracovní smlouvy. Bez vašich osobních údajů nemůžeme podniknout požadované předsmluvní kroky.

·   Plnění pracovních smluv, poskytování benefitů a rozhodnutí týkající se povýšení a ukončení pracovního poměru. Bez vašich osobních údajů nemůžeme příslušné smlouvy plnit.

·   Oprávněné zájmy správců a jejich zúčastněných stran (zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, akcionáři, přidružené společnosti, atd.): nábor je pro kontinuitu společnosti Nu Skin nezbytný. Proti tomuto zpracování můžete podat námitku v souladu s podmínkami stanovenými v příslušných právních předpisech.

Správa nezákonných aktivit

·   Prevence a odhalování nezákonných aktivit: např. prevence a odhalování podvodu nebo zneužití firemních zdrojů.

·   Řešení sporů: např. vyšetřování případných porušení zásad dokumentu Politika a postupy a vedení soudního řízení nebo obhajování právních nároků.

·   Plnění smluv (např. Všeobecných podmínek prodeje, Smlouvy upřednostněného zákazníka, dokumentu Politika a postupy, Smlouvy o pronájmu skeneru). Bez vašich osobních údajů nemůžeme příslušné smlouvy plnit.

·   Oprávněný zájem správců a jejich zúčastněných stran (zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, akcionáři, přidružené společnosti, atd.): odhalování, prevence a postihování nezákonných aktivit a řešení sporů přispívají k ochraně a propagaci ekonomických, obchodních, sociálních a finančních zájmů společnosti Nu Skin a ke snižování vašich nákladů. Proti tomuto zpracování můžete podat námitku v souladu s podmínkami stanovenými v příslušných právních předpisech.

Výzkum a vývoj&

·   Výzkum a vývoj založený na souhrnných datech: např. statistické údaje o prodeji, analýza trhu, vývoj produktů a služeb.

·   Oprávněné zájmy správců, ostatních subjektů skupiny a jejich zúčastněných stran (zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, akcionáři, přidružené společnosti, atd.): Výzkum a vývoj na úrovni skupin může vést ke zlepšení zkušeností zákazníků, k zlepšení produktů a služeb společnosti Nu Skin a k inovacím, což může nakonec znamenat výhodu pro všechny, kterých se produkty a služby společnosti Nu Skin týkají.

Proti tomuto zpracování můžete podat námitku v souladu s podmínkami stanovenými v příslušných právních předpisech.

Globální management

·   Globální správa návštěvníků, zákazníků, distributorů a potenciálních klientů: např. vedení globálních databází.

·   Oprávněné zájmy správců, ostatních subjektů skupiny a jejich zúčastněných stran (zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, akcionáři, přidružené společnosti, atd.): Globální správa návštěvníků, zákazníků, distributorů, potenciálních klientů a nezákonných aktivit na úrovni skupiny je nezbytná pro efektivitu, ucelenost a kontinuitu činností skupiny Nu Skin.  To přispívá k ochraně a propagaci ekonomických, obchodních, sociálních a finančních zájmů skupiny Nu Skin a vede k lepším službám pro vás.

Proti tomuto zpracování můžete podat námitku v souladu s podmínkami stanovenými v příslušných právních předpisech.

V případě, že jsou „legitimní zájmy“ ve výše uvedené tabulce uvedeny jako právní základ, vyvážili jsme vaše zájmy proti zájmům správce údajů. Více informací o tomto „vyvážení“ získáte díky kontaktním údajům uvedeným v sekci G (Vaše práva).

 

C. Převod osobních údajů

 

Správci údajů mohou vaše osobní údaje předávat jiným subjektům skupiny Nu Skin a společnostem, které zpracovávají osobní údaje v našem jménu a naším jménem (známí jako „zpracovatelé“). Do kategorie zpracovatelů patří místní a mezinárodní (i) poskytovatelé poštovních a doručovatelských služeb, (ii) poskytovatelé telekomunikačních služeb, (iii) poskytovatelé platebních služeb, (iv) poskytovatelé mzdových služeb (pro zaměstnance). Kompletní seznam takovýchto zpracovatelů lze získat na požádání zasláním e-mailu na privacy@nuskin.com.

Kromě toho, pokud jste distributorem nebo zákazníkem, mohou správci údajů předat vaše osobní údaje distributorům nebo sponzorům vaší horní linie.

Některé z těchto subjektů a osob se nacházejí mimo Evropskou unii. Jakýkoli převod je založen na rozhodnutí o přiměřenosti nebo na standardních doložkách Evropské komise o ochraně údajů. Tyto metody převodu údajů jsou povoleny obecným nařízením o ochraně údajů (články 45 a 46 (2) v uvedeném pořadí).  Pokud byste chtěli vědět, jak získat kopii vhodných ochranných opatření, zašlete prosím e-mail na adresu privacy@nuskin.com.

Není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, nebudou vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu poskytnuty třetím stranám, pokud to není potřebné na základě zákonné nebo smluvní povinnosti.

Jak již bylo uvedeno výše, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že můžeme sdílet vaše osobní údaje se subjekty mimo vaši příslušnou jurisdikci a že vaše osobní údaje mohou být uloženy na serverech umístěných mimo vaši jurisdikci, a to včetně všech zemí, ve kterých společnost Nu Skin oficiálně podniká.

 

D. Děti

 

Společnost Nu Skin neumožňuje přímý prodej svých produktů dětem. Produkty Nu Skin určené dětem si může zakoupit pouze dospělá osoba.  Jste-li mladší 18 let, můžete webovou stránku používat pouze pod dohledem rodiče či opatrovníka. Společnost Nu Skin:

(1) nevyžaduje nebo vědomě neshromažďuje osobní údaje od osob mladších 13 let ("Děti");

(2) vědomě nepoužívá nebo nesdílí osobní údaje dětí s třetími stranami;

(3) nedává dětem možnost veřejně zveřejňovat nebo jiným způsobem šířit osobní údaje; a

(4) neláká děti na speciální hry, ceny nebo jiné aktivity za účelem vyzrazení osobních údajů.

Doporučujeme Vám, abyste se podíleli na získávání zkušeností Vašeho dítěte s internetem a abyste si přečetli důležité bezpečnostní rady s každým dítětem dříve, než začne internet používat.

 

E. Bezpečnostní postupy

 

Společnost Nu Skin provozuje zabezpečené datové sítě chráněné standardními ochrannými systémy, jako je firewall a ochrana hesla. Společnost Nu Skin používá také bezpečnostní protokol (TLS) k zabezpečení přenosu vašich údajů. Přístup k těmto informacím bude poskytnut pouze oprávněným osobám, a to pro legitimní obchodní účely.

 

F. Uchovávání osobních údajů

 

Vaše osobní údaje jsou uchovávány do té doby, dokud s námi budete v obchodním vztahu nebo v kontaktu a až po dobu 10 let po ukončení tohoto obchodního vztahu.

 

G. Vaše práva

 

Jako subjekt údajů v Evropském hospodářském prostoru máte právo požadovat, získat přístup, opravit, vymazat, omezit nebo mít námitky k tomu, jak zpracováváme vaše osobní údaje, a máte právo na přenositelnost údajů.  Mezi tato práva patří:

·         možnost přezkoumat osobní údaje, které máme v našich informačních a komunikačních systémech, a které se týkají vaší osoby,

·         možnost provádět jakékoli opravy těchto osobních údajů,

·         možnost být informován o tom, s kým mohou být tyto osobní údaje sdíleny,

·         možnost požádat o vymazání vašich osobních údajů,

·         možnost omezit, jak vaše osobní údaje zpracováváme,

·         možnost vznášet námitky vůči tomu, jak osobní údaje zpracováváme,

·         možnost požádat o zaslání kopie vašich osobních údajů vám, nebo jinému podnikatelskému subjektu.

 

Na vaše požadavky týkající se výkonu výše uvedených práv subjektu údajů budeme reagovat do jednoho měsíce. Vyhrazujeme si právo prodloužit tuto lhůtu o další dva měsíce, je-li to nutné, s přihlédnutím ke složitosti a počtu žádostí, které od vás obdržíme.  

Můžete také odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud zpracování vašich osobních údajů probíhalo ve smyslu takového souhlasu.

 

Uplatňování vašich práv:

Chcete-li uplatnit svá práva, zde můžete vyplnit formulář žádosti práv subjektu údajů nebo se můžete obrátit na nás nebo na naše kontaktní místo pro ochranu osobních údajů na adrese:

 

Organizace

Inspektor ochrany údajů

Nu Skin International Inc.

75 West Center Street,
Provo, 84601 Utah
USA
+1 (801) 345-1505

privacy@nuskin.com

Mark Milne

75 West Center Street,

Provo, 84601 Utah

USA

+1 (801) 345-1505

privacy@nuskin.com

NSE Products Europe BVBA

The Corporate Village

Building Elsinore

Da Vincilaan 9

1930 Zaventem

Belgium

+32 2 722 70 00

privacy@nuskin.com

 

Kontaktování dozorčích orgánů:

 

Pokud byste proti nám chtěli podat stížnost, můžete se obrátit na svůj místní dozorový orgán. Může to být dozorový orgán v členském státě:

·         ve kterém obvykle žijete,

·         ve kterém pracujete,

·         ve kterém podle vás došlo k porušení.

 

Máte-li potíže s nalezením místního dozorového orgánu, kontaktujte prosím Marka Milneho, jehož kontaktní informace jsou uvedeny výše, aby vám dozorový orgán pomohl kontaktovat.  

 

H. Propojené internetové stránky

 

Webová stránka obsahující hypertextové odkazy, což jsou zvýrazněná slova nebo obrázky uvnitř hypertextového dokumentu, která vás po kliknutí na ně přenesou na jiné místo v rámci dokumentu, do zcela jiného dokumentu nebo na jiné webové stránky, které jsou ve vlastnictví jiných organizací. Společnost Nu Skin nekontroluje webové stránky vlastněné jinou organizací, a tyto webové stránky mohou obsahovat ustanovení o ochraně osobních údajů, která se liší od těch, která jsou zde uvedena. Společnost Nu Skin není odpovědná za shromažďování, použití nebo zpřístupnění informací shromážděných prostřednictvím takových webových stránek nebo odkazů, a v co největší míře povolené platnými právními předpisy se společnost Nu Skin výslovně zříká jakékoli odpovědnosti v souvislosti s takovým shromažďováním, používáním nebo zpřístupněním osobních údajů.

 

I. Změny Zásad ochrany osobních údajů

 

Pokud se společnost Nu Skin rozhodne změnit Zásady ochrany osobních údajů, budou tyto změny uvedeny zde, takže budete vždy vědět, jaké údaje shromažďujeme a jakým způsobem tyto informace používáme nebo zveřejňujeme. Jakékoli změny v Zásadách ochrany osobních údajů budou považovány za účinné s okamžitou platností poté, co jsou zveřejněny na této webové stránce. Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy upraveny dne 20. dubna 2018.

 

Příloha: Místní subjekty Nu Skin

Země

Místní subjekty Nu Skin

Sídlo společnosti

Belgie

Nu Skin Belgium NV

Da Vincilaan 9

Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

+32 2 342 04 75

Dánsko

Nu Skin Scandinavia A/S

Havneholmen 25

1561 Copenhagen

+45 78 73 06 02

Německo

Nu Skin Germany GmbH

Taunusstrasse 57

55118 Mainz

+49 6131 490 9108

Maďarsko

Nu Skin Eastern Europe

Kft. Alkotás utca 48-50

1123 Budapest

+36 21 200 78 27

Norsko

Nu Skin Norway A/S

c/o Visma Services Norway A/S

pb. 342 Sentrum

0101 Oslo

+47 852 95 048

Nizozemsko

Nu Skin Netherlands BV

Amundsenweg 2

5928 LT Venlo

+31 85 0021853

Přidat se k Nu Skin Staňte se distributorem