Poradna disciplinárního oddělení

Poradna disciplinárního oddělení

PŘESNÁ A PRAVDIVÁ TVRZENÍ O PRODUKTU A PŘÍLEŽITOSTI = DOBRÉ PODNIKÁNÍ

 

Ve společnosti Nu Skin se vždy snažíme dostát těm nejvyšším standardům etického a čestného jednání. Zachování integrity našich marketingových tvrzení pro naše produkty a příležitost je nezbytné pro naši pověst a podporu zdravě rostoucího podnikání.

 

Z tohoto hlediska je nesmírně důležité, že všichni Brand Affiliates chápou jak příslušná tvrzení, tak také to, jak pravdivě a přesně propagovat naše produkty a náš obchod.

 

Dokumenty uvedené v této části obsahují důležité informace týkající se toho, co dělat a co nedělat pokud jde o tvrzení o našich produktech a příležitosti. Vyzýváme všechny naše Brand Affiliates, aby tyto dokumenty pečlivě přezkoumali. Pokud máte jakékoli otázky, neváhejte prosím kontaktovat naše právní nebo marketingové oddělení pro další rady.

 

 


OBCHODNÍ POKYNY

 

Společnost čas od času vydá důležité aktualizace nebo „pokyny“, které mohou mít významný dopad na podnikání osob na pozici Brand Affiliate a na dobré jméno společnosti. Žádáme všechny osoby Brand Affiliate, aby často kontrolovaly tyto stránky, neboť obchodní pokyny se mohou a budou pravidelně měnit. Vezměte prosím na vědomí, že porušení některého z níže uvedených pokynů může vést k disciplinárnímu řízení. Informace o tom, jak kontaktovat společnost s dotazy nebo nahlášením porušení, naleznete v části „Kontaktujte nás“.

Vzhledem k současné pandemii COVID-19 si společnost přeje zdůraznit několik důležitých principů, aby se ujistila, že osoby na pozici Brand Affiliate řádně propagují naše produktyobchodní příležitost.
 

  • Jak všichni víme, Nu Skin a každý její Brand Affiliate mají zakázáno dělat vyjádření nebo prohlášení, že naše produkty mohou léčit, ošetřovat nebo předcházet jakýmkoliv nemocem nebo zdravotním stavům. Tento zákaz zahrnuje veškeré výroky, že naše produkty jakýmkoliv způsobem zamezují riziku nákazy virem COVID-19 nebo ho minimalizují.
  • Při hovorech o našich produktech nesmějí osoby na pozici Brand Affiliate, ať už přímo či nepřímo, zmiňovat COVID-19. Těmito odkazy se rozumí tatáž nevhodná vyjádření uvedená výše a mohou k nim patřit i formulace jako „Vzhledem k pandemii“, „Za současných okolností“ nebo „V dobách, jako je tato“.
  • Osoby na pozici Brand Affiliate nesmějí používat COVID-19 nebo hospodářský dopad pandemie ve svých marketingových materiálech nebo k propagování obchodní příležitosti.
  • Osoby na pozici Brand Affiliate nesmějí nabízet nebo propagovat, že naše produkty jsou označeny za „životně důležité“. Nu Skin usilovně pracuje na tom, aby mohly být takto prezentovány, avšak jakákoliv propagace by mohla nesprávně implikovat, že jsme od státních orgánů dostali schválení či souhlas.
  • Osoby na pozici Brand Affiliate nesmějí používat jméno nebo produkty Nu Skin k tomu, aby žádali o dary věnované třetím stranám (pracovníkům v oblasti zdravotní péče, nemocnicím, charitám atd.) nebo aby napomáhali jejich obdržení. Osoby na pozici Brand Affiliate ale mohou podporovat dary a snahy o pomoc ze strany Nu Skin, jak to bylo oznámeno na oficiálních webových stránkách společnosti a na sociálních sítích.

Bez ohledu na výše uvedené Nu Skin podporuje všechny své Brand Affiliate v tom, aby i nadále v souladu s našimi zásadami a pokyny pro motivační příběhy o příležitostech a pokyny pro doporučení produktů propagovali jak produkty, tak i obchodní příležitost. I do budoucna budeme silou pro dobro podporováním a povzbuzováním ostatních prostřednictvím našich produktů a příležitosti.

 


Reputation Videos