คำถามที่พบบ่อย

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางไหนได้บ้าง?

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่มีเครื่องหมาย VISA หรือ MASTER CARD เท่านั้น


สินค้าจะถูกจัดส่งเมื่อไหร่ ?

ถ้าผลิตภัณฑ์ที่ท่านสั่งซื้อยังมีสินค้าอยู่ และการจ่ายเงินได้รับการอนุมัติแล้ว สินค้าจะจัดส่งตามปกติ ประมาณ 3-5 วันทำการ


จะสามารถป้องกัน การยกเลิกการชำระเงิน (Decline) จากธนาคาร/บัตรเครดิตได้อย่างไร?

กรุณาตรวจสอบวงเงินบัตรเครดิตของคุณล่วงหน้า เพื่อมั่นใจว่าการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้งของคุณจะไม่เกินวงเงินที่คุณได้ ถ้าคุณไม่ทราบวงเงินของบัตรเครดิตของคุณ หรือต้องการเพิ่มวงเงิน กรุณาติดต่อธนาคารที่คุณถือบัตร จากเบอร์โทรศัพท์บนหลังบัตรเครดิตของท่าน โดยแจ้งธนาคารล่วงหน้าว่าคุณจะมีการสั่งซื้อสินค้ากับ นู สกิน ในวันนั้น


หากจำเป็นต้องสั่งซื้อสินค้าแทนบุคคคลอื่น จะต้องทำอย่างไร?

บุคคลอื่นที่มอบหมายให้คุณซื้อสินค้าแทนนั้นต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้คุณใช้บัตรเครดิตแทน และอนุญาตให้คุณสั่งซื้อสินค้าโดยใช้บัญชีผู้อื่น นู สกิน มีสิทธิ์ที่จะขอหนังสือมอบอำนาจในการใช้บัตรเครดิตแทนเมื่อใดก็ได้


อะไรคือข้อกำหนดในการให้สิทธิสั่งซื้อสินค้าใน LTO ?

ผู้แทนจำหน่ายต้องดำรงตำแหน่งระดับระดับผู้บริหารขึ้นไป เท่านั้น


จะสามารถซื้อสินค้า LTO ได้จำนวนเท่าไหร่ ?

สำหรับ การทดลองสั่งซื้อ LTO ในเดือน มิถุนายน 2558 สามารถสั่งซื้อได้ 10 ชิ้นต่อ 1 องค์กรของผู้แทนจำหน่ายที่ดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารขึ้นไป  โดยสามารถสั่งซื้อได้ 5 ชิ้นต่อบัญชีรายชื่อ เท่านั้น


จะสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้อย่างไร?

สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เว็ปไซท์  lto.nuskin.com  โดยใช้ web account ที่ท่านสมัคร หรือตรวจสอบโดยใช้เลขที่สั่งซื้อ ในการตรวจสอบ


ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการสั่งซื้อสินค้าและจัดส่ง ?

เมื่อการสั่งซื้อของท่านได้ถูกอนุมัติ ระบบจะมีการส่ง SMS หรือ email เพื่อยืนยันการสั่งซื้อว่าสำเร็จหรือไม่ โดยสินค้าจะใช้เวลาจัดส่งประมาณ 3-5 วันทำการ


สั่งซื้อสินค้า LTO ได้เมื่อไหร่ ?

สำหรับการทดลองสั่งซื้อสินค้า LTO สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตั้งแต่ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 14 กันยายน ถึง เวลา 0.00น. ของวันที่ 22 กันยายน 2558


ถ้าบัตรเครดิตของคุณถูกยกเลิกการทำรายการ คุณควรทำอย่างไร?

คุณสามารถติดต่อธนาคารที่คุณถือบัตรเครดิต เพื่อดำเนินการต่อไป


หากท่านสั่งซื้อสินค้าโดยที่ไม่ได้ใช้บัตรเครดิตของตนเองนั้น สามารถทำได้หรือไม่และมีวิธีการอย่างไร

ท่านสามารถซื้อสินค้าโดยใช้บัตรเครดิตของบุคคลที่สามารถชำระเงินได้ แต่ต้องได้รับการยินยอมและรับทราบจากเจ้าของบัตรและท่านจะต้องให้เจ้าของบัตรเซ็นเอกสารยินยอมให้ใช้บัตรเครดิตในการสั่งซื้อสินค้า โดยท่านสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์มยินยอมและให้เจ้าของบัตรเซ็นและเก็บไว้เป็นหลักฐานในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องการตรวจสอบ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์มได้ที่ แบบฟอร์มยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้บัตรเครดิต